บุคคลภายนอก (หญิง)
 
 
รับสมัครบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2557
ประกาศ
 

ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ และสอบคัดเลือกได้ลำดับสำรอง ในการสอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจ และบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
   
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านรอบแรก (ข้อเขียน) และการสอบรอบสองในการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวข ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
   
   
ประกาศโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เรื่อง รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก (หญิง) เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗  
   
   

 
เมื่อรูปของผู้สมัครผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้ว

ต้องพิมพ์ใบชำระเงินและไปชำระเงินตามวันเวลาที่กำหนด

จึงจะถือว่า การสมัครเสร็จสมบูรณ์
 
 
powered by INET