ขณะนี้ตรงกับวันที่:                

  บุคคลชาย
ทั่วไป
โครงการใต้
ไทย-มุสลิม
โครงการใต้
ไทย-พุทธ
ประกาศผลสอบสุดท้าย 
สำหรับรายงานตัวเพื่อเลือกเหล่า
ลิงค์สำรอง สำหรับดูประกาศผลสอบรอบแรก รายชื่อ รายชื่อ รายชื่อ
ระเบียบการและข้อสอบเก่า3ปีล่าสุด!!!  print   print   print 
เอกสารประกาศรับสมัคร (โหลดฟรี!!!) Download Download Download

" หากไม่นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (มีรูปถ่าย) มาแสดงคู่กับ

บัตรประจำตัวสอบ...รร.นรต. จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด "

การเดินทางไปยังสนามสอบ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 -วิทยาเขตบางนา"

  รถยนต์ส่วนตัว                     รถโดยสารประจำทาง                  แผนผังภายใน ม.ราม 2

ผู้สมัครโครงการพิเศษภาคใต้ ไทย-มุสลิม และ ไทย-พุทธ โปรดศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติก่อนและหลังชำระเงินค่าสมัคร

 รร.นรต.ปิดรับ คำร้องขอแก้ไขข้อมูล  และ ย้ายหลักสูตร ตั้งแต่เวลา 16.00น.ของวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557 แล้ว 
หากผู้สมัครรายใด  ส่งคำร้องแก้ไขมาหลังจากนี้ จะไม่มีการแก้ไขข้อมูล หรือ ย้ายหลักสูตร ให้โดยเด็ดขาด!!!

+++ ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลแล้ว  +++
++รร.นายร้อยตำรวจ อนุญาตให้ผู้สมัครโครงการสิทธิพิเศษนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
สามารถสมัครซ้ำกับโครงการปกติได้ แต่การเข้าสอบให้เลือกได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น++
* เฉพาะผู้สมัครที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น คือ นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลา, สงขลา และสตูล ซึ่งรวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี
** ผู้สมัครที่ไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามข้อความข้างต้นนั้น แต่ได้สมัครและชำระเงินไปแล้ว ให้รีบดำเนินการ "ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล" โดยระบุให้ชัดเจนว่าได้ทำการสมัครผิดหลักสูตรจากนั้นแนบหลักฐาน ส่งมาทางอีเมล,แฟกซ์ หรือ ไปรษณีย์(EMS) ภายในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2557
*** หากผู้ใดสมัครผิดหลักสูตร โดยไม่ได้มีคุณสมบัติครบถ้วน รร.นายร้อยตำรวจ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่จัดที่นั่งสอบให้ เนื่องจากถือว่า ผู้สมัครทุกคนได้ศึกษา "เอกสารประกาศรับสมัคร" ซึ่งได้ประกาศไว้ทางหน้า
เว็บไซต์อย่างชัดเจนตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2557 เป็นต้นมา

 

หน่วยงาน รายการที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก ระเบียบการ,กำหนดการ,ตรวจร่างกาย,วัดขนาดร่างกาย และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับการรับสมัครทั้งหมด 034-311-103
034-312-009 ต่อ126
ฝ่ายระบบสารสนเทศ วิธีการสมัครทางอินเตอร์เน็ต,อัพโหลดและแก้ไขรูปถ่าย,ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล 034-312-037
034-312-009 ต่อ438
ฝ่ายนิติการ คะแนนเพิ่มพิเศษ, ข้อกฏหมาย, การทำสัญญา 034-312-122
034-312-009 ต่อ130

ติดต่อเราได้ที่:  รร.นายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 สามพราน นครปฐม 73110   thairpca@gmail.com   

 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com