:: สำหรับนักเรียนชาย ม.๓ ที่สมัครสอบ นตท.ในส่วนของ ตร. ::

ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดรับเอกสารโครงการใต้แล้ว

::เริ่มพิมพ์บัตรสอบได้ จนถึงวันสอบ ๑ เม.ย.๒๕๕๘ (ซึ่งจะระบุสนามสอบไว้ในนั้น)::

ผู้สมัครโครงการใต้ เริ่มพิมพ์บัตรสอบ วันที่ ๒๗ มี.ค.๒๕๕๘

ผู้สมัครที่ข้อมูลผิด (เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด) ให้เตรียมเอกสารราชการไปยื่นขอแก้ไขที่กองอำนวยการสนามสอบเวลา ๐๙.๐๐ น.

สอบข้อเขียน ๑ เม.ย.๒๕๕๘

ประกาศผลสอบรอบข้อเขียน ๓ เม.ย.๒๕๕

 

เมนูรับสมัคร นตท.
คลิก >>>
 นักเรียนชาย ม.๓ (ทั่วไป)  นักเรียนชาย ม.๓ (โครงการใต้) 

 


:: สำหรับนักเรียนหญิง ม.๖ และข้าราชการ ตร.ชาย/หญิง ที่สอบผ่านเป็น นรต. ::

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศผลสอบแล้ว

มอบตัวแล้ว

คลิก >>> เอกสารมอบตัว นรต.

 


 

:: สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ::

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก นศ.ป.โท 

หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) ภาคพิเศษ(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คลิก >>> ประกาศรับสมัคร

 

สมัคร online ตั้งแต่ ๑๖ มี.ค. - ๕ มิ.ย.๒๕๕๘

คลิก >>> เมนูรับสมัคร ป.โท นิติวิทยาศาสตร์

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

คลิก >>> เว็บไซต์คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.

 


 

ติดตามข่าวสารฉับไว อัพเดททันใจ

คลิก >>> facebook fanpage โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com