ขณะนี้ตรงกับวันที่:              

 การรับสมัครบุคคลชาย วุฒิ ม.3 เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บุคคลชาย
ทั่วไป
โครงการใต้
ไทย-มุสลิม
โครงการใต้
ไทย-พุทธ

ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบรอง:  บุคคลชายทั่วไป , โครงการใต้
 
++ รร.นรต.ประกาศเรียกผู้สอบได้ลำดับสำรอง เข้าทำสัญญามอบตัวเข้าเป็น นรต.ประจำปี 2557 ++
ผู้สมัครโครงการพิเศษภาคใต้ ไทย-มุสลิม และ ไทย-พุทธ โปรดศึกษาขั้นตอนการปฏิบัติก่อนและหลังชำระเงินค่าสมัคร
+++ ตรวจสอบรายชื่อผู้ยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูลแล้ว  +++
++รร.นายร้อยตำรวจ อนุญาตให้ผู้สมัครโครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถสมัครซ้ำกับโครงการปกติได้ แต่การเข้าสอบให้เลือกได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น++

 

 " หากไม่นำบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นใดที่ทางราชการออกให้ (ที่มีรูปถ่าย) มาแสดงคู่กับ 
บัตรประจำตัวสอบ...รร.นรต.จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบโดยเด็ดขาด " 

การเดินทางไปยังสนามสอบ "มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 -วิทยาเขตบางนา"

  รถยนต์ส่วนตัว                     รถโดยสารประจำทาง                  แผนผังภายใน ม.ราม 2

 (*) รร.นายร้อยตำรวจ อนุญาตให้ผู้สมัครตามโครงการสิทธิพิเศษแก่ นักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งในส่วนของบุคคลภายนอก(หญิง)เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจและบุคคลภายนอก(ชาย)
เข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร(ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ) ประจำปีการศึกษา2557 สามารถสมัครซ้ำกับโครงการปกติได้ แต่ในการเข้าสอบให้เลือกได้เพียงโครงการเดียวเท่านั้น
(**) การแต่งกายสำหรับ นักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้เป็นไปตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หรือ รร.นายร้อยตำรวจ กำหนด

หน่วยงาน รายการที่ติดต่อ โทรศัพท์ (Phone)
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก -ระเบีบการรับสมัครทั่วไป-กำหนดการ
-การตรวจร่างกาย/วัดขนาดร่างกาาย
-อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทุกหลักสูตร
034-311-103
034-312-009 ต่อ126
ฝ่ายระบบสารสนเทศ -วิธีการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
-การอัพโหลด/แก้ไขรูปถ่าย
-การยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล
034-312-037
034-312-009 ต่อ438
ฝ่ายนิติการ -คะแนนเพิ่มพิเศษ นรต.
-คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.(รอบแรก/รองสอง)
-ข้อกฏหมาย/สัญญาที่เกี่ยวข้อง
034-312-122
034-312-009 ต่อ130

ติดต่อเราได้ที่:  รร.นายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 สามพราน นครปฐม 73110

:  thairpca@gmail.com  RoyalPoliceCadetAcademy 

 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com