ขณะนี้ตรงกับวันที่:              

*** ผู้สมัครที่รูปถ่ายไม่ผ่านต้องเข้าไปแก้ไขรูปให้ผ่านจึงจะสามารถพิมพ์ใบชำระเงินได้  ***

 ผู้สมัครที่ยังไม่ได้ชำระเงิน สามารถชำระได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา ถึงวันที่ 1 ก.พ. 2558

หลักสูตร ใบสมัครออนไลน์

ข้าราชการตำรวจชาย

ใบสมัครออนไลน์

ข้าราชการตำรวจหญิง

ใบสมัครออนไลน์

บุคคลภายนอกหญิง(ทั่วไป)

ใบสมัครออนไลน์

บุคคลภายนอกหญิง(โครงการสิทธิพิเศษ เฉพาะนักเรียน 4 จังหวัด ชายแดนภาคใต้)

ใบสมัครออนไลน์

 

* กรณีคณะกรรมการตรวจสอบเอกสารปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติตาม โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือไม่ส่งเอกสาร

ทางโรงเรียนนายร้อยตำรวจ จะทำการย้ายข้อมูลผู้สมัครไปเป็นผู้มีสิทธิสอบอยู่ในกลุ่มบุคคลภายนอก(หญิง)ทั่วไป ทันที *

**  บุคคลภายนอกหญิง  ที่สมัครทั้งหลักสูตร ทั่วไปและ โครงการสิทธิพิเศษแก่นักเรียน ๔ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อชำระเงินค่าสมัครแล้วสามารถเลือกสอบได้เพียง ๑ หลักสูตร เท่านั้น  **

 

 

หน่วยงาน รายการที่ติดต่อ โทรศัพท์ (Phone)
คณะนิติวิทยาศาสตร์
 
-รับสมัครหลักสูตร ปริญญาโท
สาขานิติวิทยาศาสตร์
034-311-110
034-312-009 ต่อ 412
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก -ระเบีบการรับสมัครทั่วไป-กำหนดการ
-การตรวจร่างกาย/วัดขนาดร่างกาาย
-อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทุกหลักสูตร
034-311-103
034-312-009 ต่อ126
ฝ่ายระบบสารสนเทศ -วิธีการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
-การอัพโหลด/แก้ไขรูปถ่าย
-การยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล

034-312-037
034-312-009 ต่อ438

แฟกซ์ 034-312-037

ฝ่ายนิติการ -คะแนนเพิ่มพิเศษ นรต.
-คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.(รอบแรก/รองสอง)
-ข้อกฏหมาย/สัญญาที่เกี่ยวข้อง
034-312-122
034-312-009 ต่อ130

ติดต่อเราได้ที่:  โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 สามพราน นครปฐม 73110

:  thairpca@gmail.com  RoyalPoliceCadetAcademy 

 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com