ขณะนี้ตรงกับวันที่:              

 

++ ผู้สมัครโครงการสิทธิพิเศษ สำหรับนักเรียน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้ส่งเอกสารตามข้อ ๓ เพื่อตรวจสอบคุณสมบัติ ไม่เกินวันที่ 13 มี.ค. 2558

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ รับสมัครนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของ ตร.  24 ก.พ. - 10 มี.ค. 2558 เท่านั้น!!!

 

  รูปถ่ายผ่าน จะสามารถ พิมพ์ใบชำระเงิน ได้ทันที แล้วนำไปชำระเงินที่ ธ.กรุงไทยภายในวันที่ 12 มีนาคม 2558

หลังจากสมัครแล้วประมาณ ๓ วัน จะสามารถ ดาวน์โหลดแนวข้อสอบ มาฝึกหัดทำได้ และต่อมาในวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๕๘ จึงจะสามารถ พิมพ์บัตรสอบ และรู้สถานที่สอบได้

(สรุปวิธีสมัครมีดังนี้:   สมัครออนไลน์   รอรูปถ่ายผ่าน   พิมพ์ใบชำระเงิน    จ่าย ธ.กรุงไทย   รอโหลดข้อสอบเก่า   รอพิมพ์บัตรสอบ)

ใบสมัครออนไลน์ (คลิกด้านขวามือ)   

นักเรียนเตรียมทหารในส่วนของ ตร.

บุคคลภายนอกชาย ม.3

(ทั่วไป)

บุคคลภายนอกชาย ม.3

(โครงการสิทธิพิเศษ นร.๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้)

 

********************************************************************************************************************************************************************
 

*** (ส่วนนี้ปิดรับสมัครแล้ว)  ข้าราชการตำรวจและบุคคลภายนอกหญิง ม.6  เข้าเป็นนักเรียนนายร้อยตำรวจ ***

ประกาศผลสอบ

และเอกสารที่ต้องใช้

(คลิกด้านขวามือ)    

ข้าราชการตำรวจชาย

ข้าราขการตำรวจหญิง

บุคคลภายนอกหญิง (ม.๖)

บุคคลภายนอกหญิง (ม.๖)
โครงการ ๕ จังหวัดชายแดนใต้


<<หรือ สามารถดูผลสอบได้ที่ facebook fanpage โรงเรียนนายร้อยตำรวจ>> 

www.facebook.com/royalpolicecadetacademy

 

หน่วยงาน รายการที่ติดต่อ โทรศัพท์ (Phone)
คณะนิติวิทยาศาสตร์
 
-รับสมัครหลักสูตร ปริญญาโท
สาขานิติวิทยาศาสตร์
034-311-110
034-312-009 ต่อ 412
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก -ระเบีบการรับสมัครทั่วไป-กำหนดการ
-การตรวจร่างกาย/วัดขนาดร่างกาาย
-อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทุกหลักสูตร
034-311-103
034-312-009 ต่อ126
ฝ่ายระบบสารสนเทศ -วิธีการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
-การอัพโหลด/แก้ไขรูปถ่าย
-การยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล
034-312-037
034-312-009 ต่อ438
ฝ่ายนิติการ -คะแนนเพิ่มพิเศษ นรต.
-คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.(รอบแรก/รองสอง)
-ข้อกฏหมาย/สัญญาที่เกี่ยวข้อง
034-312-122
034-312-009 ต่อ130

ติดต่อเราได้ที่:  รร.นายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 สามพราน นครปฐม 73110

:  thairpca@gmail.com  RoyalPoliceCadetAcademy 

 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com