ประกาศรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้

และสอบแข่งขันได้ลำดับสำรอง ในการสอบแข่งขันบุคคลภายนอก

เพื่อบรรจุและแต่งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นประทวน ทำหน้าที่พลขับ สังกัดโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 

เข้าสู่ระบบรับสมัครออนไลน์ คลิกที่นี่

 

 
 
 

วันที่

รายการปฏิบัติ

สถานที่

18 ก.ย.2558 – 18 พ.ย.2558

รับสมัครพลขับ รร.นรต.

www.rpca-admission.com

18 ก.ย.2558 – 20 พ.ย.2558

ยื่นเอกสารเพิ่มเติม
หากมีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มพิเศษ

รร.นรต. ฝ่ายนิติการ 
เวลาราชการ

4 ธ.ค.2558

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

www.rpca-admission.com

13 ธ.ค.2558

สอบข้อเขียน

รร.นรต.

15 ธ.ค.2558

ประกาศผลข้อเขียน

www.rpca-admission.com

17 ธ.ค.2558

รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์

รร.นรต.

17 ธ.ค.2558

พิมพ์ลายนิ้วมือ

รร.นรต.

17 ธ.ค.2558

ยื่นหลักฐานการสมัคร

รร.นรต.

18 ธ.ค.2558

ตรวจร่างกาย

โรงพยาบาลตำรวจ

22 ธ.ค.2558

สอบปฏิบัติ (ขับรถบัส)

รร.นรต.

23 ธ.ค.2558

วัดขนาดร่างกาย 
และสอบสัมภาษณ์

รร.นรต.

6 ม.ค.2559

ประกาศผลสอบรอบสุดท้าย

www.rpca-admission.com

8 ม.ค.2559

รายงานตัวสอบผ่าน

รร.นรต.

 

 

 


 

 

ติดตามข่าวสารฉับไว อัพเดททันใจ

คลิก >>> facebook fanpage โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 


:: สำหรับนักเรียนชาย ม.๓ ที่สมัครสอบ นตท.ในส่วนของ ตร. ::

เปิดรับสมัครประมาณเดือน ก.พ.ของทุกปี

*ปี ๒๕๕๙ งดรับ ๑ ปี*

ปิดรับสมัครแล้ว

ปิดรับเอกสารโครงการใต้แล้ว

ปิดพิมพ์บัตรสอบแล้ว

ประกาศผลสอบข้อเขียนแล้ว

สอบพลศึกษาแล้ว

ประกาศผลสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ((คลิก))

 

สำหรับผู้สอบผ่าน อ่านวิธีปฏิบัติในการทำสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

คลิก >>>   www.afaps.ac.th

 

เลือกเหล่าแล้ว

มอบตัวแล้ว

 


  


:: สำหรับนักเรียนหญิง ม.๖ และข้าราชการ ตร.ชาย/หญิง ที่สอบผ่านเป็น นรต. ::

เปิดรับสมัครประมาณเดือน ม.ค.ของทุกปี

ปิดรับสมัครแล้ว

ประกาศผลสอบแล้ว

มอบตัวแล้ว

 

 

:: สำหรับผู้สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท ::

(หมดเขตแล้ว) ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือก นศ.ป.โท 

หลักสูตร วท.ม.(นิติวิทยาศาสตร์) ภาคพิเศษ(เรียนวันเสาร์-อาทิตย์) ปีการศึกษา ๒๕๕๘

คลิก >>> ประกาศรับสมัคร

 

สมัคร online ตั้งแต่ ๑๖ มี.ค. - ๕ มิ.ย.๒๕๕๘

คลิก >>> เมนูรับสมัคร ป.โท นิติวิทยาศาสตร์

 

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม

คลิก >>> เว็บไซต์คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต.

 


 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com