ขณะนี้ตรงกับวันที่:              


ติดตามประกาศรับสมัครของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ต่อไป !!

 

หน่วยงาน รายการที่ติดต่อ โทรศัพท์ (Phone)
คณะนิติวิทยาศาสตร์
 
-รับสมัครหลักสูตร ปริญญาโท
สาขานิติวิทยาศาสตร์
034-311-110
034-312-009 ต่อ 412
ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก -ระเบีบการรับสมัครทั่วไป-กำหนดการ
-การตรวจร่างกาย/วัดขนาดร่างกาาย
-อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครทุกหลักสูตร
034-311-103
034-312-009 ต่อ126
ฝ่ายระบบสารสนเทศ -วิธีการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
-การอัพโหลด/แก้ไขรูปถ่าย
-การยื่นคำร้องแก้ไขข้อมูล
034-312-037
034-312-009 ต่อ438
ฝ่ายนิติการ -คะแนนเพิ่มพิเศษ นรต.
-คะแนนเพิ่มพิเศษ นตท.(รอบแรก/รองสอง)
-ข้อกฏหมาย/สัญญาที่เกี่ยวข้อง
034-312-122
034-312-009 ต่อ130

ติดต่อเราได้ที่:  รร.นายร้อยตำรวจ 90 หมู่ 7 สามพราน นครปฐม 73110

:  thairpca@gmail.com  RoyalPoliceCadetAcademy 

 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com