การรับสมัครและสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559
รับสมัครสอบ online ตั้งแต่ วันที่ 1 มี.ค. - 6 มิ.ย. 2559 
 
 
- ระเบียบการ การรับสมัครสอบคัดเลือก
http://forensicrpca.com/pdf/admission.2559.pdf

- สมัครสอบ Online ได้ที่ 
http://www.rpca-admission.com/2016/law/registerApp.php

- เมนูพิมพ์ใบสมัครสอบ เพื่อชำระค่าสมัครสอบ 
 

 


 
 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
90 ม.7 สามพราน นครปฐม 73110 โทร. 034-312-009 ต่อ 126,438
อีเมล admission@rpca.ac.th หรือ thairpca@gmail.com